Akcyza Samochody Osobowe

Akcyza

  • Sprawdzimy kompletność dokumentów zakupionego samochodu osobowego,
  • wypełnimy deklarację akcyzową AKC-U/S
  • złożymy ją w urzędzie skarbowym w formie papierowej lub elektronicznej,
  • należną kwotę podatku akcyzowego można wpłacić w naszej kasie na konto Urzędu Skarbowego

Zamówienia i zapytania dotyczące naszych usług proszę kierować do naszych ekspertów – telefon 722 299 555.

Akcyza w Unii Europejskiej

W krajach Unii Europejskiej podatek akcyzowy od niektórych wyrobów podlega harmonizacji (wyroby akcyzowe niezharmonizowane to m.in. samochody, kosmetyki, futra, broń palna, perfumy i dezodoranty, karty do gry, itp.), co oznacza wspólne zasady produkcji, przemieszczania i przechowywania wyrobów akcyzowych oraz wymiaru i poboru akcyzy od tych wyrobów. Stawki akcyzy na poszczególne wyroby są określane przez poszczególne państwa członkowskie, nie mogą one jednak być niższe od poziomów ustalonych w dyrektywach.

Akcyza w Polsce

Jest to podatek pośredni, który reguluje ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 2009 Nr 3 poz. 11 z późniejszymi zmianami).     W Polsce opodatkowaniem akcyzą podlegają: wyroby energetyczne i energia elektryczna, inne wyroby ropopochodne, napoje alkoholowe oraz alkohol etylowy, wyroby tytoniowe, samochody osobowe.