Rejestracja Pojazdów

Rejestracja

Rejestrujemy pojazdy zakupione w:

  • Polsce,
  • krajach Unii Europejskiej,
  • importowane z każdego kraju świata.

Jak działamy?

Nasza usługa polega na przygotowaniu wniosku o rejestrację pojazdu, reprezentowaniu Państwa we właściwym wydziale komunikacji, odbiorze dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych.

Jak przebiega rejestracja pojazdu:

Sprowadzenie auta z zagranicy wiąże się z kilkoma czynnościami, które są konieczne do zarejestrowania pojazdu w Polsce:

1) Tłumaczenie dokumentów
Dokumenty dołączone do wniosku o rejestrację auta sporządzone w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku gdy umowa kupna-sprzedaży pojazdu jest dwujęzyczna, tłumaczenie nie jest wymagane. Oryginały dokumentów i ich tłumaczenia powinny zostać skserowane, aczkolwiek lepiej to zrobić już u tłumacza przysięgłego i poprosić go o podstemplowanie materiałów jego pieczątką, gdyż niektóre urzędy mogą tego wymagać.

2) Badanie techniczne
Następnym krokiem jest odwiedzenie stacji kontroli pojazdów i wykonanie przeglądu auta.

3) Opłacenie Akcyzy
W urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania należy uzyskać zaświadczenie o opłaceniu akcyzy.

4) Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji

Uwagi

W przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.