Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz cookies

Administratorem danych jest URSULA ROEDER sp. z o.o. NIP 5991006459, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Podmiejska 17a

Ochrona danych odbywa się z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zapewniamy, że zarówno dane osobowe, jak i finansowe traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów.

W związku z przepisami RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią:

Klauzula informacyjna dla pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców:

 1. Administratorem danych osobowych pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów cywilno-prawnych z naszą firmą jest URSULA ROEDER sp. z o.o.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zatrudnienia i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 3. Osoby wymienione w p. 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami, jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w naszej firmie jest URSULA ROEDER sp. z o.o.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji.
 3. Osoby wymienione w p. 1 posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla Klientów:

 1. Administratorem danych osobowych jest URSULA ROEDER sp. z o.o.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zleconych usług oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Do realizacji usług niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów oraz poprzez dobrowolne przekazanie danych przez Klientów pocztą elektroniczną, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 5. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w umowach zawartych z URSULA ROEDER sp. z o.o. , Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z nami współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom świadczącym usługi tłumaczeń oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

Klauzula informacyjna dla Klientów agencji celnej i spedycji:

 1. Administratorem danych osobowych jest URSULA ROEDER sp. z o.o.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zleconych usług, w celu przedstawienia ofert i nawiązania współpracy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Do realizacji usług niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów oraz poprzez dobrowolne przekazanie danych przez Klientów pocztą elektroniczną, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 5. W sytuacjach, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w umowach zawartych z URSULA ROEDER sp. z o.o. , Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z nami współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom świadczącym usługi tłumaczeń, podmiotom świadczącym usługi transportowe lub spedycyjne, agencjom celnym oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa

Klauzula informacyjna Klientów Biura Usług Płatniczych:

 1. Administratorem danych osobowych jest URSULA ROEDER sp. z o.o.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zleconych usług oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Do realizacji usług Biura Usług Płatniczych niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów.

Klauzula informacyjna Klientów Biura Rachunkowego:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta oraz jego pracowników pozostaje firma Klienta, a URSULA ROEDER sp. z o.o. jest jedynie procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia ofert i nawiązania współpracy, realizacji usług księgowych i kadrowo-płacowych, prawidłowej realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, realizacji obsługi przez Biuro Obsługi Klienta oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Do realizacji usług księgowych oraz kadrowo-płacowych niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów oraz poprzez dobrowolne przekazanie danych przez Klientów pocztą elektroniczną, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 • Dane osobowe udostępniane są podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane przetwarzane są w formie papierowej i elektronicznej
 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Administrator może mieć obowiązek przekazania zgromadzonych danych upoważnionym organom na żądań wniesionych na podstawie obowiązujących przepisów.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Stosowane przez nas cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Wykorzystujemy cookies administratora w następujących celach:

 • konfiguracji serwisu:
  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
  • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Dane serwera

Ze względów technicznych rejestrowane są między innymi następujące dane, które Twoja przeglądarka internetowa przekazuje nam lub naszemu dostawcy sieci (tak zwane pliki dziennika serwera):

 • typ i wersja przeglądarki
 • używany przez Ciebie system operacyjny
 • strona internetowa, z której nas odwiedzasz (URL strony odsyłającej)
 • strona internetowa, którą odwiedzasz
 • data i godzina Twoich odwiedzin
 • Twój adres IP.

Powyższe dane są anonimowe. Są one przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które ewentualnie podajesz na naszej stronie internetowej. Nie można przypisać ich konkretnej osobie. Są one zbierane do celów statystycznych, marketingowych, a także w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszej oferty.